Ny bestyrelse

Så nåede vi i mål med årets generalforsamling med digital afstemning. Den nye bestyrelse har grundet corona-situationen endnu ikke konstitueret sig, men består af følgende medlemmer:

Ulrick Steffensen (også valgt formand), leder af 4 Plus
Kirsten Juul Jensen, formand for Høreforeningen
Gert Vonsild, Næstformand for Ældre Sagen Aabenraa
Helle Bruhn, områdeleder for Børns Voksenvenner
Hans Kristian Wollesen, medlem af Ældre Sagen Rødekro
Torben Johnsen, "Fri liste"

Udskriv Email

Bliv medlem

bliv medlem
Fra kun 100 kr.

Lokale-booking

lokalebooking
Gør det nemt her

Nyttige links

nyttiglinks
Links