Skip to main content

Social vejviser

Frivilligcenter Aabenraa har udarbejdet denne guide til kommunens frivilligdrevne sociale tilbud. Det er vores forhåbning, at så mange mennesker som muligt kan få glæde af vejviseren og dermed af tilbuddene.

Tanken er, at vejviseren kan virke både som en guide til den rette hjælp for borgeren, eller den henvisende (fag)person, og som en oversigt over de sociale foreninger i Aabenraa Kommune med henblik på almen orientering for interesserede, fx. nye frivillige.

Det ville være en næsten umulig opgave at lave en udtømmende liste over alle kommunens frivilligdrevne sociale tilbud, så nærværende udgivelse skal ses som en start. Den frivillige verden er mangfoldig, og frivilligt arbejde er mange ting, men alle former for frivilligt arbejde har lige meget værdi i vores verden.

Sådan bruges vejviseren

I vejviserens sektion foreninger og grupper A-Å forefindes de frivillige tilbud organiseret alfabetisk efter foreningens/frivilliggruppens navn. Herefter finder man en beskrivelse af kommunale råd og af frivilligcentrets organi-sation og indsatsområder. Og sidst, men ikke mindst, finder man siderne med hurtigt overblik over hjælp i forskellige bruger-kategorier. Disse er tænkt som en hjælp i akutte situationer, eller på tidspunkter hvor tiden på anden vis er knap.

Den elektroniske udgave af den Sociale Vejviser opdateres løbende, men der trykkes kun et begrænset antal eksemplarer om året. Frivilligcentret tager forbehold for ændringer i foreningernes oplysninger, og henviser til, at man holder centret orienteret herom, hvis man fortsat vil være med i vejviseren.

KLIK PÅ VEJVISEREN TIL HØJRE