Skip to main content

Projekter

Sorgstøtte

Ensomhed

Ung i Fællesskab

Håndholdt støtte ind i frivilligdrevne fællesskaber

Café Kyiv

Café Kyiv

Kom Videre Mand

Telefonkaffe

- med støtte fra TrygFonden

Under corona-krisen kan mange ikke komme ud af deres hjem, og mange sociale samværsformer er på lavt blus. Frivilligcenter Aabenraa har derfor taget initiativ til projektet Telefonkaffe, hvor telefonvenner ringer til hinanden og drikker en kop kaffe sammen på afstand. I Telefonkaffe matches frivillige og mennesker, der gerne vil ringes op. Der koordineres også telefonkæder enten mellem grupper, som er vant til at ses fysisk og gerne vil holde kontakten over telefonen, eller i forhold til enkeltpersoner, som gerne vil være en del af en telefonkæde. Projektet Telefonkaffe skal nedbringe følelsen af isolation - både hos udsatte grupper, og hos de mange, som pludselig oplever, at deres dagligdag er vendt på hovedet – fx kronikere, som for tiden ikke kan komme ud af deres hjem på grund af smitterisiko. Initiativet er igangsat, og indtil videre er målgruppen udsatte, ensomme og psykisk sårbare i alderen medio 20 til medio 70.

Læs omtalen af Telefonkaffe i Jydske Vestkysten

Har du lyst til at blive telefonven? Så læs mere her: https://frivilligjob.dk/job/116035/vil-du-gore-en-forskel-for-en-som-er-ensom

Title