GENERALFORSAMLING 2020

GENERALFORSAMLING 2020


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling hos:

Frivilligcenter Aabenraa, Sankt Nicolai Gade 5, 6200 Aabenraa

Onsdag den 29. april 2020, kl. 19.00.


Foreløbig dagsorden iflg. vedtægter:

1.   Valg af dirigent
2.   Valg af referent og to stemmetællere
3.   Bestyrelsens årsberetning
4.   Fremlæggelse af revideret regnskab
5.   Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår
6.   Fastsættelse af kontingent for alle typer kontingenter
7.   Valg af formand. Ulrick Steffensen (konstitueret) opstiller.
8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9.   Valg af to suppleanter for 1 år.
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt


Alle foreninger, der har indbetalt kontingent pr. 29.03.2020, er stemmeberettiget med én stemme pr. forening. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Alle medlemmer af medlemsforeningerne er velkomne til at deltage i generalforsamlingen. Bemærk § 6, stk. 1 i vedtægterne vedr. valg til bestyrelsen.

Der vil blive serveret kaffe/te, kolde drikkevarer og kage til alle deltagere.

Forslag til dagsorden sendes skriftligt til bestyrelsen på: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 8. april.

Vigtigt vedr. Corona-situationen:

Generalforsamlingen bliver gennemført uanset d. 29. april. Skulle det vise sig, at der stadig er forsamlingsforbud, vil afstemningen blive gennemført digitalt kl. 19.00-21.00. Der vil i så fald komme nærmere information herom på mail, vores hjemmeside og Facebook senest onsdag d. 22. april.

 

§ 6 BESTYRELSEN
Stk. 1 For at blive valgt til formand for foreningens bestyrelse kræves det, at man er medlem af en medlemsforening, hvis bestyrelse, skriftligt indstiller vedkommende, ved at indsende kandidatur skriftligt til Frivilligcenter Aabenraas administration, senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Der er valg til formandsposten i lige år.
For at blive valgt som bestyrelsesmedlem, kræver det at man er medlem af en medlemsforening, og kan påvise dette skriftligt, ved generalforsamlingens afholdelse. Der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år, samt 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år.
Der kan i bestyrelsen kun sidde én repræsentant fra hver medlemsforening. Det er muligt at opstille sit kandidatur personligt, hvis man har interesse for frivilligt arbejde, men ikke ønsker eller kan repræsentere en medlemsforening. Dette kræver generalforsamlingens godkendelse, og der kan max. vælges én på en sådan måde på en generalforsamling. Generalforsamlingen vælger for en 1-årig periode 2 suppleanter.

 

  • Læst: 661

Frivilligcenter Aabenraa, CVR. 37854638 Nørreport 30, st. 6200 Aabenraa

Til toppen