Generalforsamling 2019

GENERALFORSAMLING 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Frivilligcenter Aabenraa:
Frivilligcenter Aabenraa, Sankt Nicolai Gade 5, 6200 Aabenraa,
tirsdag den 23. april 2019 - kl. 18:30.


Dagsorden iflg. vedtægter

1.   Valg af dirigent
2.   Valg af referent og 2 stemmetællere
3.   Bestyrelsens årsberetning
4.   Fremlæggelse af revideret regnskab
5.   Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår
6.   Fastsættelse af kontingent for alle typer kontingenter
7.   Valg af formand (kun formandsvalg i lige år, og nuværende formand fortsætter)
8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Torben Johnsen og Hans Kristian Wollesen.
9.   Valg af 2 suppleanter for 1 år.
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt


Alle foreninger der har indbetalt kontingent pr. 23.03.2019 er stemmeberettiget med én stemme pr. forening. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Alle medlemmer af medlemsforeningerne er velkomne til at deltage i generalforsamlingen. Bemærk § 6, stk. 1 i vedtægterne vedr. valg til bestyrelsen.

Der vil under generalforsamlingen blive serveret kaffe, the og kolde drikkevarer til alle deltagere.
Ønsker man også brød under generalforsamlingen, kræver det tilmeldning på e-mail eller SMS på nedenstående kontaktoplysninger senest 15.04.2019.

Udskriv Email

Bliv medlem

bliv medlem
Fra kun 100 kr.

Lokale-booking

lokalebooking
Gør det nemt her

Kalender

kalender
Hold dig opdateret

Nyttige links

nyttiglinks
Links