Dagsorden til generalforsamling 25.04.2017

 

 

DAGSORDEN

Generalforsamling Frivilligcenter Aabenraa
tirsdag den 25. april 2017 – kl. 19:00

Sankt Nicolai Gade 5, 6200 Aabenraa

1.                         Valg af dirigent

2.                         Valg af referent og 2 stemmetællere

3.                         Bestyrelsens årsberetning
                             v/ formand Jytte Lund Westphal

4.                         Revideret regnskab
                            
v/ centerleder René Dupont og Aabenraa Kommune

5.                         Budget for det kommende regnskabsår
                            
v/ centerleder René Dupont

6.                         Fastsættelse af kontingent

7.                         Orientering om 2. projektår
v/ centerleder René Dupont

8.                         Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er;       Martin Brink, Løjt IF, indtrådt for Tonni Museth (modtager genvalg)
                             Torben Johnsen, Komsammen i Løjt (modtager genvalg)

9.                         Valg af 2 suppleanter for 1 år

10.                      Indkomne forslag
                            
Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

11.                      Eventuelt

Udskriv Email

Bliv medlem

bliv medlem
Fra kun 100 kr.

Lokale-booking

lokalebooking
Gør det nemt her

Kalender

kalender
Hold dig opdateret

Nyttige links

nyttiglinks
Links