Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

GENERALFORSAMLING 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling hos:

Frivilligcenter Aabenraa, Nørreport 30 st., 6200 Aabenraa

Mandag den 25. april 2022, kl. 19.00.

Frivilligcentret byder på et glas rosé og en rejemad fra kl 18.00. 


Dagsorden iflg. vedtægter:

1.   Valg af dirigent
2.   Valg af referent og to stemmetællere
3.   Bestyrelsens årsberetning
4.   Fremlæggelse af revideret regnskab
5.   Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår
6.   Fastsættelse af kontingent for alle typer kontingenter. Centerbestyrelsen foreslår, at satsen for PLUS-medlemskab øges til årlige 400 kr. 
7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
8.   Valg af to suppleanter for 1 år
9. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag ved fristens udløb 4. april. 
10. Eventuelt

OBS: Den nye bestyrelse konstituerer sig i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen, samme aften.


Alle foreninger, der har indbetalt kontingent pr. 28.03.2022, er stemmeberettiget med én stemme pr. forening. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Alle medlemmer af medlemsforeningerne er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, dog er der tilmelding via NemTilmeld, hvortil der udsendes link via nyhedsbrev til medlemmerne.

Bemærk § 6, stk. 1 i vedtægterne vedr. valg til bestyrelsen.

Forslag til dagsorden sendes skriftligt til bestyrelsen på: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 4. april. kl 12.00

Endelig dagsorden offentliggøres senest 11. april på frivilligcentrets hjemmeside.

------------------------------------------

  • § 6 BESTYRELSEN

Stk. 1            For at blive valgt som bestyrelsesmedlem, kræver det, at man er medlem af en medlemsforening, som enten: a) skriftligt indstiller kandidaten forud for generalforsamlingen, eller b) mundtligt godkender kandidaturet på dagen ved generalforsamlingens afholdelse. Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år.

Det tilstræbes, at bestyrelsen repræsenterer en vis bredde. Man kan derfor ikke vælges ind i bestyrelsen, hvis dette medfører, at en organisation bliver repræsenteret to eller flere gange. Også selvom der er tale om to selvstændige foreninger og/eller lokalafdelinger under en hovedorganisation.

Det er muligt at opstille sit kandidatur personligt, hvis man har interesse for frivilligt arbejde, men ikke ønsker eller kan repræsentere en medlemsforening.

Dette kræver generalforsamlingens godkendelse, og der kan max. vælges én på en sådan måde på en generalforsamling.

Generalforsamlingen vælger for en 1-årig periode 2 suppleanter.

Stk. 2            Bestyrelsen konstituerer sig selv, med mindst formandsposten og næstformandsposten, på det førstkommende møde efter generalforsamlingen, der skal afholdes senest 7 dage efter.  Formand og næstformand må ikke være gift/samboende eller nært beslægtede.

 

  • Læst: 205

Frivilligcenter Aabenraa, CVR. 37854638 Nørreport 30, st. 6200 Aabenraa

Til toppen