Frivilligmarked 21. maj 2022

Frivilligmarked i Nørreport

Følgende aktører deltager blandt andre: Aabenraa Selvhjælp, Røde Kors, Aabenraa Fritidsråd, Aktivitet & Forebyggelse/Aabenraa Kommune, AURA v. LGBT+, Headspace, SIND Aabenraa, Psoriasisforeningen, Sklerodermiforeningen, Lungenetværk Aabenraa, Bedre Psykiatri, Natteravnene, Amnesty, Flotile 137/marinehjemmeværnet, Flyverhjemmeværnet, ADHD-foreningen, Landsforeningen Autisme (listen er ikke udtømmende)

Frivilligmarked i Nørreport, rammebeskrivelse: 

Projekttitel:                                 Frivilligmarked 2022

Hvornår:                                        21. maj 2022 kl. 9-16

Hvor:                                               Den nye byrum/grønne område overfor Nørreport 30 (frivilligcentrets lokaler) inkl. p-plads samt arealet foran Sønderjyllandshallen

Hvad:                                              Betjente informationsstande, hvor der tilbydes konkrete ledige frivilligjobs. Mulighed for musik og enkelte madboder. 

Primært formål:                         Hjælpe frivilligdrevne organisationer med at rekruttere flere frivillige ovenpå et par hårde pandemiår via et åbent borgerrettet                                                                              arrangement.

Sekundært formål:                    Synliggøre den brede vifte af frivillighed i det geografiske område for Aabenraa kommune. Styrke tværsektorielt samarbejde om                                                                        frivilligheden

 

Hvem:                                            Frivilligdrevne organisationer med virke i Aabenraa udgør mindst 70% af de samlede antal stande. Derudover kan Sygehus                                                                                  Sønderjylland, Aabenraa Kommune og sognet også være repræsenteret. Politiske og religiøse foreninger kan ikke deltage.

Kriterier for deltagelse:           Det forudsættes, at der informeres om aktuelle, konkrete søgbare og ledige frivilligjobs, der kan udføres indenfor kommunegrænsen.                                                              Der skal i hver stand minimum reklameres for ét frivilligjob, der kan varetages indenfor to uger.

                                                      Der skal foreligge rekrutteringsmateriale med gældende kontaktoplysninger, som den nye frivillige kan tage med sig og handle på                                                                   umiddelbart efter.

                                                       Den enkelte standholder forpligter sig til bemanding i hele det tildelte tidsrum.

Succeskriterier:                          Et velbesøgt, hyggeligt arrangement med en bred repræsentation af forskellige typer frivilligjobs. At besøgende oplever muligheder,                                                                mangfoldighed, rummelighed og fælles indsats for frivilligheden.

Tilmelding, standholdere:       Via NemTilmeld HER

  • Læst: 353

Frivilligcenter Aabenraa, CVR. 37854638 Nørreport 30, st. 6200 Aabenraa

Til toppen