Pressemeddelelse: En kvart million fra Slots- og Kulturstyrelsen

Frivilligcentret har modtaget en kvart million til kulturoplevelser

Da frivilligcentrets leder, Gry Mortensen, mødte ind efter sin sommerferie, lå der en glædelig mail fra Slots- og Kulturstyrelsen og ventede på hende. Det var tilsagn om hele 248.500 kr., det højst mulige beløb, fra styrelsens hjælpepakke Puljen til 1.000 nye fællesskaber, som centret har søgt hjem til kulturelle oplevelser for patient- og handicapforeninger i Aabenraa Kommune. Puljen støtter genåbningen af kulturlivet, herunder adgang for flere målgrupper til oplevelserne.

I sin ansøgning til styrelsen har frivilligcentret lagt vægt på, at pandemien har haft store konsekvenser særligt for handicappede og kronisk syge, som i højere grad end resten af befolkningen har oplevet isolation og begrænsninger i forhold til at deltage i de offentligligt tilgængelige kulturoplevelser på lige fod med alle andre. Dette gør frivilligcentret nu noget ved, samtidig med at tanken er, at pengene overvejende skal gå til at støtte lokale kulturudbydere.

Centerlederen udtaler: ”Med denne donation har vi mulighed for at koble flere gode formål sammen: vores foreninger og det lokale erhvervsliv og kulturinstitutioner. Der er så mange muligheder for at skabe mening for begge parter – vi håber, at dette kulturprojekt kan være et eksempel på flere gode tværgående lokale samarbejder fremover.”

Pengene skal gå til forskellige typer kulturoplevelser, så der er noget for enhver smag, lige fra koncert og standup til restaurant- og museumsbesøg, og midlerne er tiltænkt patient- og handicapforeningerne blandt frivilligcentrets medlemmer med et begrænset antal billetter. Derudover er der også tænkt på lønkroner i et omfang til handicaphjælpere, og frivilligcentret ansætter en eventkoordinator foreløbig resten af året ud.

Udover at sende foreningerne afsted på nogle gode kulturoplevelser, ser frivilligcentret samtidig også frem til de mange andre gode tiltag, som donationen giver mulighed for at gennemføre. Blandt andet udskrives der en plakatkonkurrence over temaet frivillighed og foreningsliv i 2021, hvor man kan vinde gavekort på 10.000 kr. til Shop I Citys butikker. Vinderen forventes at blive udnævnt via afstemning til Frivillig Fredag 2021.

Er man som forening endnu ikke medlem af frivilligcentret, kan man stadig nå at melde sig ind for 100 kr. i basismedlemsskab. Medlemskabet giver adgang til en række fordele – udover rådgivning om, og hjælp til, foreningsdrift, arrangementer og rekruttering af frivillige også til kurser og netværksmøder i centret. Frivilligcentret har blandt anden fået bevilliget et kursus i efteråret i grafisk facilitering med en underviser fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Man kan læse mere om frivilligcentret og dets medlemstilbud på www.frivilligcenteraabenraa.dk

Puljen 1000 fællesskaber: https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/1000-nye-faellesskaber-21000-250000-kr/

Udskriv E-mail

Bliv medlem

bliv medlem
Fra kun 100 kr.

Lokale-booking

lokalebooking
Gør det nemt her

Nyttige links

nyttiglinks
Links