Social Vejviser (under udarbejdelse)

Hvem hjælper hvem – Frivilligcenter Aabenraa – Forside

Forord

Frivilligcenter Aabenraa støtter, udvikler og formidler frivilligt arbejde samt skaber rammerne for den frivillige indsats.

Formålet med guiden er: at skabe overblik over kommunens sociale indsatser samt vise vejen for dem, der har brug for støtte. Guiden kan også anvendes til at få inspiration til et frivilligt job i en af foreningerne.

www.frivilligcenteraabenraa.dk

På Frivilligcenterets hjemmeside vil vejviseren løbende blive opdateret med rettelser og nye foreninger. Skulle der være foreninger, organisationer, kommunale tilbud el. andet, som vi ikke har været opmærksom på, men som gerne vil med i guiden, kan I kontakte os for optagelse på hjemmesiden og i næste udgave.

Hvem kan komme med i guiden?

Vi har to hovedkrav:

  1. Tilbuddet om støtte skal være gratis
  2. Arbejdet skal bygge på frivilligt, socialt arbejde for foreningernes eller frivilliggruppens vedkommende
  3. Borgerne i Aabenraa skal kunne henvende sig direkte til lokalforeningen, gruppen eller det kommunale tilbud direkte via kontaktoplysningerne

Venlig hilsen

Frivilligcenter Aabenraa

 

-----------------------------------

 

Vi håber, at I vil tjekke oplysningerne i denne råtekst til vejviseren, som bliver udgivet i et 21x21 cm’s format og uddelt til div. lægehuse, biblioteker mm.

I vejviseren er der én side til hver social indsats/foreningstilbud. Er jeres tilbud endnu ikke i vejviseren, bedes I udfylde nedenstående oplysninger og sende dem til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Punkter, der skal udfyldes, for at man kan blive optaget i Den Sociale Vejviser:

 

Forening/frivilliggruppe:

Formål: 

Målgruppe: 

Tilbud: 

Sted: 

Facebook: 

Pris:

Lokal hjemmeside: 

Landsforeningens hjemmeside:  

KONTAKT

Telefon: 

Formand/kontaktperson: 

Mail:

Træffetid: 

 

-----------------------------------

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE SOCIAL VEJVISER AABENRAA

Forord. 1

ADHD-foreningen Sydjylland. 4

Anonyme Alkoholikere Region Syd. 5

Bedre Psykiatri Aabenraa/Tønder. 6

Børns Voksenvenner. 7

Café Venligbo Aabenraa. 8

COPA Sønderjylland. 9

Dansk Folkehjælp. 10

Dansk Glaukom Forening. 11

Danske Handicaporganisationer Aabenraa. 12

Den Blå Oase. 13

Diabetesforeningen. 14

Foreningen Far. 15

Frivilligcenter Aabenraa. 16

Gigtforeningen Sønderjylland - Lokalgruppe Aabenraa. 17

Gigtforeningens Oplysningskreds i Aabenraa (GOK). 18

Headspace Aabenraa. 19

Hjernesagen Aabenraa. 20

Hjerneskadeforeningen Aabenraa-Tønder-Sønderborg. 21

Hjerteforeningen Aabenraa. 22

Høreforeningen Aabenraa. 23

KFUMs Sociale Arbejde – Hele Danmarks Familieklub. 24

Kirsebærhaven. 25

Kom Videre Mand Aabenraa. 26

Kræftens Bekæmpelse Aabenraa. 27

Kurdisk-dansk Forening. 28

Kvisten. 29

Landsforeningen Autisme – Kreds Sønderjylland. 30

Lev Aabenraa. 31

LGBT Danmark – AURA.. 32

Lungeforeningen Aabenraa. 33

Lær for Livet. 34

Mageløs – Aabenraa Single- og Venskabsklub. 35

NEFOS – Netværket for Selvmordsramte. 36

Nyreforeningen Sønderjylland. 37

OCD-foreningen – Lokalgruppe Aabenraa. 38

Osteoporoseforeningen Sønderjylland. 39

Parasport Aabenraa. 40

Plejefamiliernes Landsforening – Netværksgruppen Sønderjylland. 41

Psoriasisforeningen. 42

PsykInfo Aabenraa. 43

Red Barnet Aabenraa. 44

Røde Kors Aabenraa. 45

SAND Sønderjylland. 46

Scleroseforeningen Sønderjylland. 47

SIND Aabenraa. 48

Syrere i Aabenraa. 49

UlykkesPatientForeningen – Kreds Sønderjylland. 50

Ungdommens Røde Kors. 51

ÆldreSagen Lundtoft. 52

ÆldreSagen Rødekro. 53

ÆldreSagen Aabenraa. 54

Aabenraa Kommune. 55

Aabenraa Krisecenter. 56

Aabenraa Lænken. 57

Aabenraa Optimisterne. 58

Aabenraa Selvhjælp. 59

ADHD-foreningen Sydjylland

Formål: ADHD-Sydjylland er en lokalafdeling under ADHD-foreningen, der arbejder for at udbrede kendskabet til ADHD/ADD og forbedre forholdene for mennesker med ADHD/ADD. ADHD-Sydjylland skaber rammer for at personer med ADHD/ADD kan mødes med andre i samme livsomstændigheder.

Målgruppe: Voksne med ADHD/ADD, unge med ADHD/ADD, pårørende til børn og voksne med ADHD/ADD og familier med ADHD/ADD.

Tilbud: Netværksgrupper for familier, voksne og pårørende med ADHD/ADD. Caféer for voksne og unge fra 7.-10. klasse med ADHD/ADD.

Sted: Intet fast mødested.

Facebook: ADHD Café Aabenraa

Pris:

Lokal hjemmeside: www.adhd.dk/lokalafdelinger/sydjylland

Landsforeningens hjemmeside:  www.adhd.dk

KONTAKT

Telefon: 26 20 30 81

Formand: Jesper Vera Christensen

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træffetid: Søndag kl. 10-12

 

Anonyme Alkoholikere Region Syd

Formål: AA Region Syd er bindeled mellem Anonyme Alkoholikere Danmark og AA-grupperne i regionen. Det er AA Region Syds opgave at hjælpe aktive alkoholikere til ædruelighed gennem AA-fællesskabet og AAs program. Det vigtigste er at opbygge et varmt fællesskab, hvor alle har det godt med at komme, og der drages omsorg for hinanden.

Målgruppe: Mennesker fra alle samfundets lag i alle aldre, der lige har besluttet sig for at blive ædru eller har været det i mange år.

Tilbud: Gruppemøder med mødeleder. Du bestemmer selv, hvad du vil tale om eller om du bare vil lytte. Der tales på skift og den der taler bliver ikke afbrudt. Der er tavshedspligt ved deltagelse i møderne.

Sted: Nicolaihuset, Sct. Nicolai Gade 21, kælderen, 6200 Aabenraa

Mødetid: Onsdag kl. 16-17 er der åbne møder efter behov.

Pris: Gratis.

Lokal hjemmeside: www.aa-syd.dk/syderen

Landsforeningens hjemmeside: www.dkaa.dk

Kontakt

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Bedre Psykiatri Aabenraa/Tønder

Formål: Bedre Psykiatri arbejder for at rådgive og støtte pårørende til personer med psykisk sygdom og skabe bedre vilkår for en lettere hverdag. Lokalforeningen Aabenraa/Tønder er et fællesskab for pårørende til psykisk syge. Lokalforeningen gør en aktiv indsats for at få lokalpolitikere i tale og gøre opmærksom på, at pårørende er en vigtig ressource i behandlingen af den psykisk syge, samt øge kendskabet til psykisk sygdom og følgerne heraf.

Målgruppe: Pårørende til personer med psykisk sygdom, der har brug for råd til at håndtere hverdagen, et lyttende øre eller at være sammen med andre pårørende.

Tilbud: Samtalegrupper, pårørendecafé og foredrag.

Sted: Reberbanen 3, 6200 Aabenraa

Facebook: Bedre Psykiatri Aabenraa og Tønder

Pris:

Lokal hjemmeside:

www.bedrepsykiatri.dk/aabenraa

Landsforeningens hjemmeside:

www.bedrepsykiatri.dk

KONTAKT

Telefon: 60 89 51 38

Formand: Anne Marie Pedersen

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Børns Voksenvenner

Formål: Børns Voksenvenner i Aabenraa etablerer værdifulde venskaber mellem børn og engagerede og livsglade voksne, der vil dele deres tid, overskud og energi med et barn. Alle voksenvenner er frivillige og gennemgår en grundig matchproces og uddannes ved Børns Voksenvenner.

Målgruppe: Børn og familier med med et spinkelt socialt og familiemæssigt netværk.

Tilbud: Voksenvenner for børn i alderen 6-12 år, storebrødre og storesøster for børn i alderen 11-15 år og familievenner for familier med børn i alderen 0-6 år.

Sted: Intet fast mødested.

Facebook: Børns Voksenvenner Aabenraa

Pris: Gratis.

Lokal hjemmeside: www.voksenvenner.dk/aabenraa

Landsforeningens hjemmeside: www.voksenven.dk

KONTAKT

Telefon: 28 80 39 26

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Café Venligbo Aabenraa

Formål: Café Venligbo Aabenraa er et lokalt mødested for mangfoldighed. Målet er at skabe rammer for møder mellem mennesker for at fremme gensidig forståelse og respekt. Café Venligbo er del af bevægelsen Venligboerne, der arbejder for at inspirere folk til at agere mere venligt i hverdagen.

Målgruppe: Alle, der er nysgerrige på at møde mennesker, der er forskellige fra dem selv, med respekt og venlighed.

Tilbud:

Sted: Nygadehusets Café, Nygade 23A, 6200 Aabenraa

Facebook: Café Venligbo Aabenraa

Åbningstider: Onsdag kl. 18-21

Pris:

Lokal hjemmeside: www.venligboerne.org/

Landsforeningens hjemmeside: www.venligboerne.org

KONTAKT

Telefon:

Formand:

 

COPA Sønderjylland

Formål: Stomiforeningen COPA varetager interesser for stomi- og reservoiropererede.

Målgruppe: Stomiopererede og deres pårørende.

Tilbud: Åben rådgivning for stomiopererede, pårørende og personer, der skal opereres i nærmeste fremtid, der ønsker svar på spørgsmål, der må trænge sig på.

Sted: Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Pris: Gratis.

Lokal hjemmeside:

www.copa.dk/sønderjylland

Landsforeningens hjemmeside:

www.copa.dk

KONTAKT

Telefon: 74 47 33 70

Formand: Christa Jensen

 

Dansk Folkehjælp

Formål: Dansk Folkehjælp arbejder for at yde støtte til socialt og økonomisk dårligt stillede i Danmark. I samarbejde med Frivilligcenter Aabenraa tilbyder Dansk Folkehjælp uvildig og fortrolig økonomisk rådgivning til borgere i Aabenraa Kommune.

Målgruppe: Alle, der står i udsat økonomisk situation, og som har brug for en håndsrækning til at få skabt overblik og sat privatøkonomien i system.

Tilbud: Individuelt økonomisk rådgivningsforløb med fast rådgiver til udarbejdelse af budget, overblik over gæld og forhandling med kreditorer samt kontakt til Udbetaling Danmark, banken og Gældsstyrelsen.

Sted: Frivilligcenter Aabenraa, Nørreport 30, 6200 Aabenraa

Pris: Gratis.

Landsforeningens hjemmeside: www.folkehjaelp.dk

KONTAKT

Telefon: 70 220 230

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Dansk Glaukom Forening

-

 

Danske Handicaporganisationer Aabenraa

Formål: Danske Handicaporganisationer arbejder for, at mennesker med handicap kan leve et liv som alle andre med udgangspunkt i FN's handicapkonvention for det fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap på lige fod med alle andre medborgere har retten til fuld og lige deltagelse i samfundslivet. Lokalafdelingen i Aabenraa er det fælles talerør i kommunen, der skal sikre en konstruktiv dialog mellem politikere, embedsmænd og mennesker med handicap for at fremme fælles interesser.

Målgruppe: Lokale medlemsorganisationer af Danske Handicaporganisationer, der ønsker politisk samarbejde.

Tilbud: Indflydelse på politiske beslutninger i kommunen, kontinuerlig kontakt med lokalpolitikere, udpege repræsentanter til Handicaprådet, og vidensdeling og rådgivning på handicapområdet.

Sted: Intet fast sted.

Pris:

Lokal hjemmeside: www.handicap.dk/lokalafdelinger/syddanmark/dh-aabenraa

Landsforeningens hjemmeside: www.handicap.dk

KONTAKT

Telefon: 23 23 35 63

Formand: Tina Hagensen Holm

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Den Blå Oase

Formål: Den Blå Oase i Aabenraa er et værested drevet af Blå Kors for mennesker, der er ensomme eller har udfordringer i forhold til psykisk sygdom, misbrug eller sundhed. Den Blå Oase arbejder for at skabe støttende rammer, hvor du kan komme at få en snak, være dig selv eller få rådgivning og hjælp til hverdagens udfordringer.

Målgruppe: Mennesker med psykiske, sociale og helbredsmæssige problemer.

Tilbud: Den Blå Oase har en lang række af sociale aktiviteter såsom bowling, dart, gåture, spil og fællessang. Der er dagligt mulighed for at deltage i en kort andagt på værestedet og der arrangeres i løbet af året også udflugter. Har du desuden brug for, at nogen tager med dig til læge, på kommunen eller til advokat, er det muligt at få en fra personet med som bisidder.

Sted: Sønderport 49, 6200 Aabenraa

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 8.30-15

Lørdag lukket.

Søndag kl. 13-16

Pris: Det er gratis at komme hos Den Blå Oase. Middagsmad koster 20 kr. Bowling koster 20 kr.

Lokal hjemmeside: www.blaaoase.dk

Landsforeningens hjemmeside: www.blaakors.dk

KONTAKT

Telefon: 74 62 65 35

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Diabetesforeningen

Formål: Diabetesforeningens lokalforening i Aabenraa arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes blandt kommunens borgere, politikere og den enkelte diabetiker.

Målgruppe: Diabetikere, pårørende og andre interesserede.

Tilbud: Årlige arrangementer og oplysende aktiviteter.

Sted: Intet fast sted.

Lokal hjemmeside: www.aabenraa.diabetes.dk

Landsforeningens hjemmeside: www.diabetes.dk

KONTAKT

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Foreningen Far

Formål: Foreningen Far rådgiver om faderskab, barsel, aktiviteter, digital post, barnets økonomi, positivt samarbejde, familiejura og praktiske erfaringer på familieområdet.

Målgruppe: Fædre, mødre, bedsteforældre, søskende og andre pårørende.

Tilbud: Online rådgivning tirsdag kl. 19-21.

Sted: Tilmelding til rådgivning sker på den lokale hjemmeside.

Pris: Gratis.

Lokal hjemmeside: www.foreningenfar.dk/region-syddanmark

Landsforeningens hjemmeside: www.foreningenfar.dk

KONTAKT

Telefon:

Formand:

Mail:

 

Frivilligcenter Aabenraa

Formål: Frivilligcenter Aabenraa støtter, udvikler og formidler det lokale frivillige arbejde og foreningsliv. Frivilligcentret har et socialt sigte og håb om at styrke det frivillige engagement i lokalsamfundet. Frivilligcentret yder konsulentbistand til foreninger og gør det lettere at være frivillig ved at skabe rammerne for den frivillige indsats.

Målgruppe: Frivillige foreninger, frivillige og borgere i Aabenraa kommune.

Tilbud: Som forening er det muligt at booke lokaler hos Frivilligcenter Aabenraa, få rådgivning til etablering og sparring på drift af sin forening. Som borger kan du deltage i lokale tilbud som "Kom Videre Mand", et 8 ugers forløb for dig, som er en mand i krise, og som har brug for et støttende fællesskab af ligesindede. Frivilligcentret tilbyder også "Telefonkaffe", som er et initiativ for personer, der føler sig ensomme. Her ringer du sammen med en telefonven 1-2 gange om ugen, hvornår og så længe det passer dig. Det er også muligt at melde sig som frivillig telefonven.

Sted: Nørreport 30, 6200 Aabenraa

Åbningstider: Mandag og tirsdag kl. 10-14

Onsdag kl. 13-17

Torsdag åbent efter aftale.

Pris: Frivilligcentrets tilbud til kommunens borgere er gratis at benytte. Foreninger, grupper eller netværk, der er PLUS+medlem kan gratis booke lokaler og få rådgivning. Pris for PLUS+medlemmer er 300 kr. årligt. Som forening kan du være støttemedlem for 100 kr.

Lokal hjemmeside: www.frivilligcenteraabenraa.dk, www.telefonkaffe.dk

Landsforeningens hjemmeside: www.frise.dk

KONTAKT

Telefon: 53 70 08 35

Centerleder: Gry Mortensen

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Formand: Ulrick Steffensen

 

Gigtforeningen Sønderjylland - Lokalgruppe Aabenraa

Formål: Gigtforeningen kæmper for, at mennesker med sygdomme og smerter i led, ryg og muskler får et bedre liv med færre smerter og mere styrke gennem tidligere indsats. Lokalgruppen i Aabenraa arbejder for at forbedre forholdene for mennesker med gigt lokalt

Målgruppe: Personer med gigt, pårørende og andre interesserede.

Tilbud: Arrangementer, foredrag og oplæg.

Sted: Intet fast sted.

Facebook: Gigtforeningens Sønderjyllandskreds

Pris:

Lokal hjemmeside: www.gigtforeningen.dk/det-sker/region-syddanmark/soenderjylland/din-kreds

Landsforeningens hjemmeside: www.gigtforeningen.dk

KONTAKT

Telefon: 41 44 10 11

Navn: Tina Laugesen Hansen

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Gigtforeningens Oplysningskreds i Aabenraa (GOK)

Formål: Gigtforeningens Oplysnings Kreds er en folkeoplysende forening i Aabenraa.

Målgruppe: Alle, der har behov for forebyggende, genoptrænende eller smertelindrende motion og social samvær og velvære.

Tilbud: Undervisning og træning i varmt vand og på land.

Sted: Arena Aabenraa, Hjelm Allé 3, 6200 Aabenraa

Fjordskolen, Åbjerg 8b, 6340 Kruså

Rødekro Sundhedscenter, Østergade 61-63, 6230 Rødekro

Lehmann og Partners, Michael Jebsens Plads 1-3, 6200 Aabenraa

Facebook: GOK - Aabenraa

Pris:

Lokal hjemmeside: www.gokaabenraa.dk

KONTAKT

Telefon: 53 39 89 18

Kontaktperson: Henrik Pallesen

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Headspace Aabenraa

Formål: Headspace Aabenraa er et åbent, anonymt og uforpligtende samtale- og rådgivningstilbud til unge mellem 12 og 25 år, hvor størstedelen af medarbejderne er frivillige rådgivere, der er uddannet til opgaven. Headspace Aabenraa støtter, vejleder og hjælper dig med det, du har behov for at tale om. Centret har tavshedspligt og der er ingen ventetid.

Målgruppe: Børn og unge mellem 12 og 25 år, der har brug for nogen at tale med om stort og småt.

Tilbud: Samtaleforløb på Headspace Aabenraas center. Forløbet planlægges i samarbejde med dig, og det er helt op til den enkelte, hvor mange samtaler der er behov for. Samtaler kan foregå på den måde, som du føler er bedst for dig. Det kan være i form af en gåtur, et spil bordfodbold eller i et af centrets samtalerum. Som forening, skole og virksomhed i kommunen er det også muligt at få besøg af Headspace Aabenraa til et oplæg eller længere forløb. På landsorganisationens hjemmeside kan du mandag-torsdag fra kl. 12 skrive med en frivillig ungerådgiver på den nationale chat.

Sted: Møllemærsk 1, 1. sal, 6200 Aabenraa

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 12-18

Pris: Gratis.

Lokal hjemmeside: www.headspace.dk/aabenraa

Landsforeningens hjemmeside: www.headspace.dk

KONTAKT

Telefon: 25 97 88 00

SMS: Send til 1403. Mrk. beskeden "hs Aabenraa".

Træffetid: Mandag-torsdag kl. 11-18

 

Hjernesagen Aabenraa

Formål: Hjernesagen arbejder for at sikre rammer og vilkår for mennesker, der er ramte af blodprop eller blødning i hjernen og pårørende. I den lokale Hjernesagsforening i Aabenraa kan du skabe et nyt netværk med andre ramte og pårørende, som er i samme situation som dig.

Målgruppe: Ramte og pårørende til ramte af blodprop eller blødning i hjernen samt hjerneskadede.

Tilbud: Netværkscafé for pårørende den anden onsdag i hver måned kl. 19-21.

Sted: Kirsebærhaven, Kallemosen 58, 6200 Aabenraa

Pris: Gratis. Brød og kaffe 20 kr.

Lokal hjemmeside: www.hjernesagen.dk/aabenraa-og-soenderborg

Landsforeningens hjemmeside: www.hjernesagen.dk

KONTAKT

Telefon: 51 20 26 25

Formand: Søs Albæk

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Hjerneskadeforeningen Aabenraa-Tønder-Sønderborg

Formål: Hjerneskadeforeningen arbejder for at forebygge og bekæmpe følgerne af ikke-medfødte hjerneskader samt yde støtte til skadede og deres pårørende, så de kan få et værdigt liv socialt, sundhedsmæssigt og økonomisk. Lokalforeningen Aabenraa-Tønder-Sønderborg tilbyder adgang til aktiviteter, støtte og kontakt med ligesindede i dit lokalområde.

Målgruppe: Alle med erhvervede hjerneskader og deres pårørende.

Tilbud: Walk-and-talk, caféeftermiddage, balancehold og malehold, udflugter.

Sted: Intet fast mødested.

Pris:

Lokal hjemmeside: www.hjerneskadet.dk/lokalforeninger/aabenraa-toender-soenderborg.dk

Landsforeningens hjemmeside: www.hjerneskadet.dk

KONTAKT

Telefon: 28 14 32 73

Formand: Anette Dall

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Hjerteforeningen Aabenraa

Formål: Hjerteforeningen Aabenraa har til opgave at forestå Hjerteforeningens arbejde i lokalområdet. Hjerteforeningen arbejder for kampen mod hjertesygdom gennem forskning, forebyggelse og patientstøtte.

Målgruppe: Hjertepatienter og deres pårørende.

Tilbud: Hjerterådgivning, hjertecafé og forskellige kursusforløb, for eksempel hjertemotionshold, som er et kursus på 6 lektioner med hensynstagende øvelser for dig, der har haft et hjerte-kar-problem.

Sted: Intet fast mødested.

Pris:

Lokal hjemmeside: www.lokal.hjerteforeningen.dk/aabenraa

Landsforeningens hjemmeside: www.hjerteforeningen.dk

KONTAKT

Telefon:

Formand: Jutta Drath

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Høreforeningen Aabenraa

Formål: Høreforeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med nedsat hørelse og døvblevne, så de kan kommunikere på lige vilkår med andre og fungere socialt. Høreforeningens lokalafdeling i Aabenraa arbejder for at informere om ørets sygdomme, høreproblemer og hjælpemidler samt giver støtte i at håndtere tilværelsen som hørehandicappet. Sammen med andre lokalafdelinger afholdes der orienterende møder af folkeoplysende og social karakter på tværs af geografiske skel.

Målgruppe: Mennesker med nedsat hørelse, tinnitus, menière, døvblevne, CI-opererede og deres pårørende.

Tilbud:

Sted:

Pris:

Lokal hjemmeside:

Landsforeningens hjemmeside: www.hoereforeningen.dk

KONTAKT

Telefon: 73 65 07 21

Formand: Kirsten Juul Jensen

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

KFUMs Sociale Arbejde – Hele Danmarks Familieklub

Formål: Familieklubben er et tilbud til børn og deres familier, der giver overskud og fællesskab i hverdagen. Hver familieklub består af 9 familier og et team af frivillige står for forberedelse og planlægning for jer.

Målgruppe: Familieklubben er for alle slags børnefamilier, enlige forældre med børn, nytilflyttede familier, mor og far med børn, unge familier, sammenbragte familier, familier med overskud at give af og familier, der trænger har mindre overskud i hverdagen. Aktiviteterne i familieklubben er målrettet børn fra 2-12 år.

Tilbud: I familieklubberne mødes man to gange om måneden i forløb af et halvt års varighed og laver og spiser mad sammen, leger og laver sjove aktiviteter på kryds og tværs af børn og forældre med god tid til at tale med hinanden og hygge sig.

Sted: Den præcise adresse er endnu ukendt, 6230 Rødekro.

Pris: Gratis.

Lokal hjemmeside: www.heledanmarksfamilieklub.dk/danmarkskort

Landsforeningens hjemmeside: www.heledanmarksfamilieklub.dk

KONTAKT

Telefon:

Navn:

Mail:

 

Kirsebærhaven

Formål: Kirsebærhaven er et mødested og aktivitetscenter borgere i kommunen over 60 og førtidspensionister. Centrets formål er at skabe et samlingssted for den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunen og aktivere så mange af mennesker så muligt.

Målgruppe: Førtidspensionister, efterlønnere over 60 år og foreninger med denne målgruppe.

Tilbud: En lang række af sociale aktiviteter, arrangementer, foredrag og underholdning. Her kan du slå dig løs med korsang, madlavning, spil, motion, dans og yoga eller tilslutte dig en kortklub, læseklub eller mandeklub og meget, meget mere. Første torsdag i hver måned kl. 10 er der desuden rundvisning og orientering for nye og interesserede brugere.

Sted: Kallemosen 58, 6200 Aabenraa

Åbningstider: mandag-torsdag kl. 9-16

Fredag kl. 9-15 eller efter aftale.

Centret er lukket i weekenden.

Pris: Årligt medlemskontingent på 100 kr. Billetter til arrangementer og foredrag kan købes særskilt.

Lokal hjemmeside: www.kirsebaerhavensaktivitetscenter.dk

KONTAKT

Telefon:

Formand:

Mail:

 

Kom Videre Mand Aabenraa

via frivilligcentret

Kræftens Bekæmpelse Aabenraa

Formål: Kræftens Bekæmpelse arbejder for et liv uden kræft. Som Kræftens Bekæmpelses lokale talerør løfter lokalforeningen i Aabenraa en bred vifte af opgaver inden for lokalpolitisk arbejde, forebyggelse, fundraising og støtte til kræftramte. I samarbejde med Kræftrådgivningen Aabenraa arbejder lokalforeningen på at skabe de bedste forhold for kræftpatienter og pårørende i kommunen. Kræftrådgivningen Aabenraa tilbyder professionel rådgivning og du behøver ikke bestille tid.

Målgruppe: Patienter, pårørende og efterladte i alle aldre.

Tilbud: Samtalerådgivning for patienter, pårørende og efterladte, netværksgrupper for patienter , samtalegrupper for pårørende, sorggrupper for efterladte. Der arrangeres også kurser, foredrag og fysiske og mentale aktiviteter samt caféarrangementer. Kræftrådgivningen Aabenraa tilbyder også juridisk rådgivning om pensioner, arv og testamente samt samtaler med en præst om eksistentielle spørgsmål.

Sted: Søndergade 7, 6200 Aabenraa

Facebook: Kræftrådgivningen - Aabenraa

Åbningstider: Tirsdag-onsdag kl. 10-15

Torsdag kl. 10-16

Efter aftale er det muligt at bestille tid uden for åbningstiden.

Pris: Rådgivning hos Kræftrådgivningen Aabenraa er gratis for alle. Er du medlem af Kræftens Bekæmpelse, er du automatisk medlem af lokalforeningen i Aabenraa.

Lokalforeningens hjemmeside: www.cancer.dk/om-os/kontakt/lokalforeninger/syddanmark/aabenraa-lokalforening/

Lokalrådgivningens hjemmeside: www.cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/radgivninger/region-syddanmark/abenra/

Landsforeningens hjemmeside: www.cancer.dk

KONTAKT

Telefon: 70 20 26 72

Træffetid: Telefonen er lukket mandag og fredag.

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Formand: Jytte Jensen

 

Kurdisk-dansk Forening

Formål: Kurdisk-Dansk Forening arbejder for at fremme medlemmernes forståelse for dansk kultur og demokrati, samt at give andre borgere i Danmark chance for at lære den kurdiske kultur og traditioner at kende.

Målgruppe: Enhver med bopæl i Aabenraa kommune, som er interesseret i at lære kurdisk-danske traditioner og kultur at kende.

Tilbud: Kulturelle og sociale aktiviteter for familier, børn, unge og ældre, såsom udstillinger, fester, folklore arrangementer, foredrag og sportsaktiviteter. Derudover tilbyder foreningen modermålsundervisning til børn og unge.

Sted:

Facebook: Komela K,D . kurdisk dansk forening . الجمعية الكوردية الدنماركية

Åbningstider:

Pris:

Lokal hjemmeside:

Landsforeningens hjemmeside:

KONTAKT

Telefon:

Træffetid:

Mail:

Formand:

 

Kvisten

-

 

Landsforeningen Autisme – Kreds Sønderjylland

Formål: Kredsforeningen Sønderjylland er en del af Landsforeningen Autisme. Kredsforeningen arbejder lokalt for og med borgere, fagfolk og politikere i Aabenraa Kommune for at udbrede kendskabet til og forståelse for de vanskeligheder, autisme spektrum forstyrrelser (ASF) medfører.

Målgruppe: Mennesker med autisme. Forældre, søskende og ægtefæller til mennesker med ASF.

Tilbud: Oplæg og kurser om autisme og autismeproblematikker, samtalecaféer for voksne med autisme eller for forældre samt årlige udflugter. Der er mulighed for bisidderordning, hvor en frivillig følger med til møder med kommunen.

Sted: Intet fast sted.

Facebook: Landsforeningen Autisme, Kreds Sønderjylland

Pris: Enkelmedlemsskab koster 350 kr. årligt. Parmedlemsskab koster 700 kr. årligt. Børne- og ungemedlemsskab koster 50 kr. årligt.

Lokal hjemmeside: www.autismeforening.dk/soenderjylland

Landsforeningens hjemmeside: www.austismeforening.dk

KONTAKT

Telefon:

Træffetid:

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Formand:

 

Lev Aabenraa

Formål: Lev arbejder for respekt, inklusion og ligeværd for mennesker med udviklingshandicap og insisterer på retten til selvbestemmelse. Lokalforeningen Lev Aabenraa skaber fællesskab for mennesker med handicap, deres familier og frivillige.

Målgruppe: Mennesker med udviklingshandicap, pårørende og andre interesserede.

Tilbud: Aktiviteter, arrangementer og foredrag.

Sted: Intet fast mødested.

Pris: Priser på Lev Aabenraas forskellige tilbud og aktiviteter oplyses på den lokale hjemmeside.

Lokal hjemmeside: www.aabenraa.lev.dk

Landsforeningens hjemmeside: www.lev.dk

KONTAKT

Telefon: 30 59 53 39

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Formand: Calle Bork Thams

 

LGBT Danmark – AURA

Formål: LGBT Danmark er landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, der arbejder for at sikre LGBT+-personers rettigheder gennem indsatsområderne politik, rådgivning og netværk. Som interesseorganisationer arbejder LGBT Danmark med fokus på områderne kønsidentitet og seksuel orientering. I Aabenraa finder ud AURA-fællesskabet, en del af LGBT Danmarks ungdomsorganisation, hvor børn og unge arbejder for at bryde normer for køn og seksuelt orientering i ramme af sociale aktiviteter. AURA Aabenraa er et fristed og fællesskab for unge LGBTQ+-personer, der har lyst til at møde ligesindede i trygge, hyggelige og alkoholfri rammer. AURA står for Anerkendelse, Ungdom, Respekt og Accept.

Målgruppe: Unge LGBTQ+-personer op til 18 år, der har lyst til frit at kunne udtrykke sig og udvikle sin identitet gennem fællesskab og sociale aktiviteter.

Tilbud: AURA Aabenraa afholder arrangementer hver 2. torsdag og byder på alt fra brætspil, bowling, picnic i parker, foredrag, filmaftener og andre fede oplevelser. Det er muligt for personer over 18 år at melde sig som frivillig i AURA Aabenraa.

Sted: Intet fast mødested.

Facebook: AURA - Aabenraa

Pris: Arrangementerne i AURA Aabenraa er gratis og kræver ingen tilmelding. Du skal blot møde op.

Landsforeningens hjemmeside: www.lgbtungdom.dk/aura

KONTAKT

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Lungeforeningen Aabenraa

-

 

Lær for Livet

-

 

Mageløs – Aabenraa Single- og Venskabsklub

Formål:

Målgruppe:

Tilbud: Deltagelse i aktiviteter kræver tilmelding.

Sted: Kirsebærhaven, Kallemosen 58, 6200 Aabenraa

Åbningstider:

Pris: Udgifter til fælles tilberedt mad deles blandt deltagerne.

Lokal hjemmeside:

KONTAKT

Telefon: 24 85 43 06

Mail:

Kontaktperson: Harry Hansen

 

NEFOS – Netværket for Selvmordsramte

-

 

Nyreforeningen Sønderjylland

-

 

OCD-foreningen – Lokalgruppe Aabenraa

-

 

Osteoporoseforeningen Sønderjylland

Formål: Osteoporoseforeningen arbejder for at forebygge brud som følge af knogleskørhed, så flest mulige bevarer trivsel og førlighed livet igennem. I lokalafdelingen Sønderjylland arbejder for at skabe aktiviteter og information om knogleskørhed i dit nærområde.

Målgruppe: Alle, der har lyst til i fællesskab at sætte fokus på knogleskørhed.

Tilbud: Gå-hold hver mandag kl. 10-11.30 med efterfølgende kaffe. Tilmelding ikke nødvendig.

Sted: Café Nygadehuset, Nygade 32A, 6200 Aabenraa

Pris:

Lokal hjemmeside: www.osteoporose-f.dk/lokalafdelinger/lokalafdeling-soenderjylland/

Landsforeningens hjemmeside: www.osteoporose-f.dk

KONTAKT

Telefon: 74 61 76 11/ 41 18 31 07

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Formand: Amalie Sørensen

 

Parasport Aabenraa

Formål: Parasport Aabenraa startede i 1970'erne som Aabenraa Handicap Idrætsforening og har til formål at samle områdets handicappede til motionsidræt. Foreningen fungerer som en paraplyforening for mange forskellige idrætsgrene, og der er en stadig udvikling i nye tiltag.

Målgruppe: Voksne, unge og børn med handicap.

Tilbud: Kørestolstennis, kørestolsbasket, bowling, el-hockey, RaceRunning, svømning.

Sted: Intet fast sted.

Pris: 800 kr. årligt for aktive brugere med adgang til én sportsgren. Flere sportsgrene +100 kr. årligt. Familiekontingenter koster 800 kr. årligt for første bruger, 400 kr. årligt for anden bruger og 300 kr. årligt for tredje bruger. 800 kr. årligt for institutionskontingent. Støttemedlemmer 200 kr. årligt og hjælpere 400 kr. årligt.

Lokal hjemmeside: www.aahi.dk

KONTAKT

Telefon: 41 18 31 38

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Formand: Keld Matthiesen

 

Plejefamiliernes Landsforening – Netværksgruppen Sønderjylland

Formål: Plejefamiliernes Landsforening arbejder for bedre vilkår for plejefamilier og deres plejebørn.

Målgruppe: Nye og eksisterende medlemmer af Plejefamiliernes Landsforening.

Tilbud: Netværksgrupper, der mødes en gang om måneden.

Sted: Intet fast mødested.

Pris:

Lokal hjemmeside: www.plejefamilierne.dk/contacts/33806/33891

Landsforeningens hjemmeside: www.plejefamilierne.dk

KONTAKT

Telefon: 30 32 81 15

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Netværksansvarlig: Susanne Fallesen

 

Psoriasisforeningen

KONTAKT

Telefon: 23 27 97 21

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Formand: Erik Berg

 

PsykInfo Aabenraa

Formål: PsykInfo er Region Syddanmarks psykiatriske informationscenter. PsykInfo har til formål at formidle viden og forståelse om psykisk sygdom til alle borgere i regionen.

Målgruppe: Personer med psykisk sygdom, deres pårørende og alle, der har spørgsmål om psykiatri og psykisk sygdom, borgere såvel som professionelle.

Tilbud: PsykInfo Aabenraa tilbyder åben og anonym rådgivning til dig, der har brug for at dele din historie med en, der har erfaring med at tale med mennesker, der har brug for hjælp. I PsykInfo har du også adgang til bøger og pjecer om psykiatri, arrangementskalender, undervisningstilbud og mulighed for at udvikle netværksdannelsen mellem patienter, pårørende og andre interesserede.

Sted: Lokalpsykiatri Aabenraa, Opnørplads 1-3, 3. sal, 6200 Aabenraa

Facebook: PsykInfo Region Syddanmark

Åbningstider: Rådgivningen har åbent for personlig henvendelse den 3. torsdag i hver måned kl. 12.30-15.30.

Pris: Gratis.

Lokal hjemmeside: www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Landsforeningens hjemmeside: www.psykinfo.dk

KONTAKT

Koordinator: Joan Nyegaard

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Red Barnet Aabenraa

Formål: Red Barnet arbejder for at give børn et bedre liv i Danmark. I Red Barnets lokalforening i Aabenraa finder du to familieoplevelsesklubber, der arbejder for at sikre gode, givende og mindeværdige oplevelser for udsatte børn og deres forældre i et positivt fællesskab. I klubberne får familier mulighed for at mødes med andre familier og udvide deres netværk.

Målgruppe: Udsatte børn og deres familier. Deltagelse i familieoplevelsesklubberne sker gennem henvisning fra kommunen.

Tilbud: Red Barnet Aabenraa afvikler 6-7 gange årligt forskellige arrangementer i klubberne såsom fastelavn, julekomsammen, udflugter, kreativ værksted, bowling og naturoplevelser.

Sted: I Aabenraa kommune dækker Red Barnet Tinglev Bylderup-Tinglev-området (RBT), mens Red Barnet Aabenraa dækker resten af Aabenraa kommune (RBÅ).

Pris: Gratis.

Facebook: Red Barnet Aabenraa

Lokal hjemmeside: www.redbarnet.dk/vaer-med/lokalforeninger/aabenraa-lokalforening

Landsforeningens hjemmeside: www.redbarnet.dk

KONTAKT

Telefon: 22 16 70 97

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Formand: Judith Gripping

 

Røde Kors Aabenraa

-

 

SAND Sønderjylland

Formål: SAND er en interesseorganisation for hjemløse. Her har man som hjemløs eller tidligere hjemløs mulighed for at møde andre, der har stået i samme situation som en selv. SAND hjælper dig til at få indblik i de rettigheder og pligter, du har som hjemløs. I det lokale SAND-udvalg i Aabenraa arbejdes der lokalt og regionalt med hjemløseproblematikker.

Målgruppe: Hjemløse og tidligere hjemløse.

Tilbud: SAND-udvalget i Aabenraa tilbyder rådgivning til dig, der bøvler med kommunen eller kontanthjælpssystemet, som har spørgsmål til, om du er berettiget til en bolig, eller som ønsker ophold på en boform. Derudover tilbydes der også kurser og hjælp til et socialt netværk.

Sted: Intet fast mødested.

Pris: Gratis.

Lokal hjemmeside: www.sandudvalg.dk/sønderjylland

Landsforeningens hjemmeside: www.sandudvalg.dk

KONTAKT

Telefon: 50 32 39 12

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Formand: Jan Hesselvig

 

Scleroseforeningen Sønderjylland

Formål: Scleroseforeningen arbejder bredt inden for områderne forskning, oplysning og patientstøtte. I Scleroseforeningens lokalafdeling i Sønderjylland varetager kontakten med de mennesker med sclerose, der befinder sig i lokalområdet. Her har du som sclerosepatient mulighed for at indgå i et fællesskab, hvor hjælpen til dig med sclerose kommer i første række.

Målgruppe: Personer med sclerose og deres pårørende.

Tilbud: Socialrådgivning, hvis du har spørgsmål omkring kommunale hjælpemuligheder. Psykologrådgivning.

Sted: Intet fast sted.

Facebook: Scleroseforeningens Lokalafdelingen for Sønderjylland

Pris: Personligt medlemskab koster 395 kr. årligt. Husstandsmedlemsskab koster 590 kr. årligt.

Lokal hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/soenderjylland

Landsforeningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk

KONTAKT

Telefon: 22 45 94 69

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Formand: Else Uerkvitz

 

SIND Aabenraa

-

 

Syrere i Aabenraa

-

 

UlykkesPatientForeningen – Kreds Sønderjylland

Formål: UlykkesPatientForeningen støtter og vejleder mennesker, der har været udsat for alvorlig ulykke. Kreds Sønderjylland arbejder for at skabe faglige og sociale arrangementer i dit nærområde.

Målgruppe: Ulykkespatienter og deres pårørende.

Tilbud:

Sted:

Pris:

Lokal hjemmeside:

Landsforeningens hjemmeside: www.ulykkespatient.dk

KONTAKT

Telefon: 29 66 74 07

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Formand: Ole Bornhøft

 

Ungdommens Røde Kors

-

 

ÆldreSagen Lundtoft

Formål: ÆldreSagen Lundtoft arbejder for at alle voksne uanset alder skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Målgruppe: Seniorer og alle andre, der kunne have interesse.

Tilbud: Seniorbio første tirsdag i hver måned kl. 10 og mulighed for deltagelse på forskellige motionshold. Derudover arrangeres der udflugter, kurser, arrangementer, foredrag og rejser i løbet af året.

Sted: Intet fast mødested.

Pris: Medlemskab koster 135 kr. pr. halve år. Mange aktiviteter er åbne for alle. Seniorbio koster 70 kr. pr. gang.

Lokal hjemmeside: www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/lundtoft

Landsforeningens hjemmeside: www.aeldresagen.dk

KONTAKT

Telefon: 74 68 02 70 / 51 94 00 61

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Formand: Anker Olsen

 

ÆldreSagen Rødekro

Formål: ÆldreSagen Rødekro arbejder for at alle voksne uanset alder skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Målgruppe: Seniorer og alle andre, der kunne have interesse.

Tilbud: Telefonstjernen, hvor du kan få et opkald hver morgen. Mulighed for at deltage på forskellige motionshold. IT-hjælp til dig, der gerne vil blive bedre til internet og teknologi. Der er også en indkøbsordning, hvor du kan få hjælp til indkøb i Brugsen. Derudover arrangeres der udflugter, kurser, arrangementer, foredrag og rejser i løbet af året.

Sted: Intet fast mødested.

Pris: Medlemskab koster 135 kr. pr. halve år. Mange aktiviteter er åbne for alle.

Lokal hjemmeside: www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/roedekro

Landsforeningens hjemmeside: www.aeldresagen.dk

KONTAKT

Telefon: 24 48 20 30

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Formand: Edel Kristoffersen

 

ÆldreSagen Aabenraa

Formål: ÆldreSagen Lundtoft arbejder for at alle voksne uanset alder skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Målgruppe: Seniorer og alle andre, der kunne have interesse.

Tilbud: Hjælp og støtte i hverdagen gennem indsatser som demensaflaster til pårørende, bisidder når du skal lægen eller kommunen, besøgsven, handymand til småopgaver i hjemmet, indkøbsordning, tryghedslinjen, hvor du kan blive ringet op om morgenen. Hver søndag i lige uger arrangeres der søndagshygge på Møllemærsk kl. 14. Derudover arrangeres der udflugter, kurser, arrangementer, foredrag og rejser i løbet af året.

Sted: Intet fast mødested.

Pris: Medlemskab koster 135 kr. pr. halve år. Mange aktiviteter er åbne for alle.

Lokal hjemmeside: www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/Aabenraa

Landsforeningens hjemmeside: www.aeldresagen.dk

KONTAKT

Telefon: 40 23 24 57

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Formand: Irene Møller Rasmussen

 

Aabenraa Kommune

-

 

Aabenraa Krisecenter

Formål: Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening med daglig leder og fem ansatte. Krisecentret er en opholdscenter og fungerer som et bofællesskab, hvor man i fællesskab sørger for madlavning og rengøring og ellers er selvhjulpen og kan varetage pasningen af sine egne børn. Centret er videoovervåget og har god kontakt til politiet. Alle ansatte og frivillige på centret har tavshedspligt, som også gælder, når du fraflytter centret.

Målgruppe: Kvinder over 18 år med og uden børn, der er udsat for vold eller trusler om vold.

Tilbud: Midlertidig ophold. Du får en kontaktperson, som altid vil være en af centrets to socialrådgivere. Sammen vil I skabe den bedste forudsætning for, at du opnår dit mål med opholdet. En gang ugentligt er der mulighed for at gøre brug af husets psykolog. Børn på centret tilknyttes automatisk en pædagog, der hjælper og støtter.

Sted: Bjerggade 3, 6200 Aabenraa

Åbningstid: Døgnåbent. Uddannet personale er til stede hver dag fra 7-17. Udover disse tidspunkter vil du blive mødt af frivillige.

Facebook: Aabenraa Krisecenter

Pris:

Lokal hjemmeside: www.aabenraakrisecenter.dk

Landsforeningens hjemmeside: www.lokk.dk

KONTAKT

Telefon: 74 62 21 17

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Centerleder: Hanne Frederiksen

Formand: Anne Marie Vagnø

 

Aabenraa Lænken

Formål: Aabenraa Lænken tilbyder socialt sammenhold og fællesoplevelser i et alkoholfrit miljø. Lænken er en national interesseorganisation, der arbejder for, at færre mennesker får problemer med alkohol, at kvaliteten for familier med alkoholproblemer øges og tabu nedbrydes.

Målgruppe: Mennesker, der har valgt at gøre noget ved et alkoholproblem, både hvis du selv drikker for meget, eller du kender en, der gør.

Tilbud: Rådgivning, støtte, socialt samvær, alkoholfrie arrangementer, tilbud om antabus administrering.

Sted: Bjerggade 4Q , 6200 Aabenraa

Åbningstid: Mandag kl. 16-18

Torsdag kl. 16-18

Pris:

Lokal hjemmeside: www.aabenraa.laenken.dk

Landsforeningens hjemmeside: www.laenken.dk

KONTAKT

Telefon:

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Formand:

 

Aabenraa Optimisterne

Formål: Aabenraa Optimisterne er en netværksgruppe under Lungeforeningen, hvor man har mulighed for at mødes og udveksle erfaringer om livet med KOL.

Målgruppe: KOL-patienter, der har lyst til at mødes med andre i samme livssituation.

Tilbud: Motionsgymnastik og socialt samvær torsdage fra kl. 11.30.13.00.

Sted: Kirsebærhaven, Kallemosen 58, 6200 Aabenraa

Pris:

Lokal hjemmeside: www.lunge.dk/lokal/aabenraas-optimisters-netvaerksgruppe

Landsforeningens hjemmeside: www.lunge.dk

KONTAKT

Telefon: 23 90 63 71

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Navn: Jürgen Christiansen

 

Aabenraa Selvhjælp

Formål: Aabenraa Selvhjælp er en selvejende, frivillig forening, der tilbyder forskellige samtaleordninger til borgere i kommunen. Aabenraa Selvhjælp har tavshedspligt og foretager ingen registrering. Alle støttepersoner i Aabenraa Selvhjælp er frivillige medarbejdere, der har været igennem kvalificerende kurser for at varetage samtaler.

Målgruppe: Alle, der står i en livssituation, som de har brug for at tale med nogen om, eller som mangler et netværk.

Tilbud: Individuelle samtaler til dig i krise eller med problemer, selvhjælps- og netværksgrupper, støttende samtaler til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barn- og ungdommen, bisidderordning og mentorordning. Hver tirsdag formiddag kl. 9.30-12.30 har Café Hjerterum åbent, hvor du kan mødes med andre til hyggeligt samvær over en kop kaffe.

Sted: Kystvej 36A, 6200 Aabenraa

Åbningstider: Mandag kl. 10-14

Tirsdag kl. 14-18

Onsdag kl. 10-14

Torsdag kl. 10-14

Fredag lukket.

Pris: Alle tilbud er gratis. Deltagelse i Café Hjerterum kræver tilmelding og kaffe koster et mindre beløb.

Lokal hjemmeside: www.aabenraa-selvhjaelp.dk

KONTAKT

Telefon: 74 63 15 86

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Centerleder: Jutta Carstensen

Formand: Aase Dalsgård

 

 

Udskriv Email

Bliv medlem

bliv medlem
Fra kun 100 kr.

Lokale-booking

lokalebooking
Gør det nemt her

Nyttige links

nyttiglinks
Links