Generalforsamling 2018

Husk vi afholder ordinær generalforsamling den
25. april - husk gerne tilmeldning!

Endelig dagsorden til generalforsamlingen kan ses direkte via dette link.
Udkast til regnskab ses direkte via dette link - endeligt regnskab forelægges på generalforsamlingen.

Udskriv