Ny bestyrelse over Zoom

FCAAB bestyrelse 2021

 

Frivilligcentret fik ny bestyrelse på Zoom

Frivilligcenter Aabenraas bestyrelse byder Headspace’s leder Kim Callesen velkommen og siger samtidig tak for flere års indsats i bestyrelsen til Torben Johnsen.

 

  1. april afholdte frivilligcentret digital generalforsamling via mødeplatformen Zoom, hvor deltagerne sad hjemme foran deres computere med videokameraet og mikrofonen tændt, så de både kunne høre og se hinanden som på et fysisk møde.

”I Zoom har man også mulighed for at række hånden op, så at sige, ved at klikke på en lille hånd, som herefter viser sig ud for éns navn og ansigt på skærmen”, forklarer centerleder Gry Mortensen, som tilføjer, at det kun var godkendelse af dirigent, stemmetæller og referent samt årsregnskab og budget, der foregik på denne måde. Alle de personlige valg blev foretaget skriftligt og anonymt via digitale spørgeskemaer lavet i ”SurveyMonkey”, som de stemmeberettigede fik tilsendt link til undervejs ved de enkelte punkter i dagsordenen. Valgresultaterne blev vist via funktionen skærmdeling umiddelbart efter at alle havde afgivet deres stemme.

 

Tak for indsatsen til Torben Johnsen

Første skriftlige afstemning på dagsordenen, handlede om, hvorvidt bestyrelsesmedlem Torben Johnsen, der var på valg i år, kunne gå på valg som ”løsgænger” uden at repræsentere en forening. Ifølge frivilligcentrets vedtægter §6 kan der nemlig vælges én kandidat på denne måde til bestyrelsen, såfremt generalforsamlingen godkender selve opstillingen. Og det gjorde flertallet, men desværre for Torben var der ingen stemmer at hente, da der umiddelbart efter var bestyrelsesvalg. Her blev centerchef for Headspace, Kim Callesen, til gengæld valgt direkte ind i bestyrelsen, mens Kirsten Juul Jensen, formand for Høreforeningen, modtog genvalg. Helle Bruhn, områdeleder for Børns Voksenvenner, og Torben Johnsen blev godkendt som helholdsvist 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.

 

To fluer med ét smæk

Allerede ved indkaldelsen til generalforsamlingen havde frivilligcentret varslet både ordinært og ekstraordinært program. Dette skyldtes, at frivilligcentret ønskede at ændre i deres vedtægter, hvilket ifølge samme vedtægter kræver en ekstraordinær generalforsamling, hvis ikke der er tilstrækkeligt fremmøde til den ordinære generalforsamling. Blandt andet havde centret behov for skærpe kravene til, hvordan man kan stille op til centerbestyrelsen.

Centerlederen forklarer: ”Det seneste års tid har vi arbejdet med at løfte kvaliteten af vores arbejde via redskabet kvalitetsmodel for frivilligcentre, som Socialstyrelsen har udviklet i samarbejde med vores paraplyorganisation FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark). Ifølge modellen, er det vigtigt at kunne sikre en bred repræsentation i frivilligcentrenes bestyrelser, og mange punkter stod simpelthen ikke skarpt nok i de gamle vedtægter.” Men det gør de nu, konstaterer Gry Mortensen, efter at ændringerne til hendes tilfredsstillelse gik igennem på det ekstraordinære møde.

 

Formandens ord

Bortset fra lidt tekniske udfordringer undervejs forløb frivilligcentrets generalforsamling alt i alt godt, vurderer centerlederen. På mødet kunne man også høre formand Ulrick Steffensen berette om et lidt specielt år i Frivilligcenter Aabenraas historie, hvor centret var lukket ned en stor del af perioden, og hvor centret både flyttede til ny adresse undervejs og fik en ny centerleder, som blev ansat 1. februar. Formanden takkede medlemmerne for deres støtte, bestyrelsen for godt samarbejde og Gry Mortensen for sin håndtering af årets udfordringer, herunder for hendes engagement for frivilligheden og evne til at skabe udvikling for centret trods pandemien. Hele arrangementet sluttede med at aftenens dirigent, konsulent Lasse F. Petersen fra Ingerfair, holdte et interessant og inspirerende oplæg med navnet ”Samfundets udvikling og de seks frivillige arketyper”, imens deltagerne kunne nyde lidt godt til ganen fra gaveposerne, som frivilligcentret bestyrelse havde afleveret personligt til medlemmerne i dagene op til generalforsamlingen.

En lille uge efter generalforsamlingen, tirsdag d. 4. maj, konstituerede frivilligcentrets nye bestyrelse sig. Ulrick Steffensen blev enstemmigt genvalgt til formandsposten, mens det nye medlem af bestyrelsen, Kim Callesen, blev valgt som næstformand.

 

Kim Callesen

Kim Callesen. FOTO: Headspace

"Jeg stiller op til bestyrelsen i frivilligcenter Aabenraa fordi jeg har lyst til at være med til at bidrage til et stærkt og aktivt civilsamfund i vores kommune og mener at frivillige skal have de bedst mulige rammer for at arbejde med og udføre det de brænder for." (Kim Callesen)