Dagsorden til generalforsamlingen 28. april

Praktisk og teknisk information om deltagelse i digital generalforsamling onsdag d. 28. april kl. 19.00 over Zoom

 

GENERALFORSAMLING 2021

Jf. tidligere offentliggjort indkaldelse iflg. vedtægter §5 stk. 4 inviterer Frivilligcenter Aabenraa hermed alle sine medlemsforeninger til at deltage i centrets generalforsamling, der afholdes digitalt via platformen Zoom (læs om det praktiske nederst):

Onsdag den 28. april 2021, kl. 19.00.

Tilmelding for stemmeberettigede medlemmer til mødet skriftligt via Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. gerne senest 26. april kl. 12.00, hvor foreningens/medlemmets navn samt fulde navn på den stemmeansvarlige oplyses. Tilmelding SKAL ske via samme mail, som skal modtage: a) link til afstemninger på dagen, b) al øvrig information i forbindelse med deltagelse på generalforsamlingen. Oplys gerne en postadresse, hvor vi må have lov at aflevere lidt godt til ganen, som I kan nyde under mødet. :-) 

Alle medlemmer, der har betalt kontingent ved generalforsamlingens afholdelse kan deltage i mødet. Kun medlemmer, der har betalt kontingent rettidigt senest fire uger før generalforsamlingen, dvs. per 31.3., kan stemme med én stemme for hvert medlemskab, iflg. vedtægterne. §5 stk. 2. Har man betalt kontingent få dage før mødets afholdelse og ikke modtaget invitation per mail mandag d. 26.4. kl. 12.00, bedes man aktivt gøre frivilligcentret opmærksom på dette hurtigst muligt inden generalforsamlingen starter og senest på dagen d. 28.4. kl. 12.00. 

 

______________________

 

Program for generalforsamlingen 28. april

 

18.40-19.00: Møderummet i Zoom åbnes og funktionerne afprøves

19.00- ca. 20.00: Afvikling af dagsorden for ordinær generalforsamling – kort pause ca. halvvejs

Ca. 20.00-20.30: Eventuel afvikling af dagsorden for ekstraordinær generalforsamling

Ca. 20.30-21.00: Konsulent Lasse F. Petersen fra Ingerfair holder oplæg om "frivillige arketyper"

 

_____________________


Endelig dagsorden offentliggjort 14. april, jf vedtægterne §5 stk. 5:

1.   Velkommen  

2.   Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Lasse F. Petersen fra Ingerfair som ordinær dirigent. Derudover vælges teknisk dirigent/teknisk support.  

3. Valg af referent og to stemmetællere

Bestyrelsen peger på centerleder Gry Mortensen som referent og teknisk dirigent som stemmetællere. 

4. Bestyrelsens årsberetning v. formand Ulrick Steffensen

5. Godkendelse af revideret regnskab for 2020 og budget for 2021 v. centerleder Gry Mortensen

6. Fastsættelse af kontingent for alle typer kontingenter

Ingen forslag om at ændre kontingentsatserne

7. Godkendelse af løsgængerkandidatur

Jf. vedtægterne (§6 stk. 1) om personer, der ikke repræsenterer en forening, skal forsamlingen godkende en sådan persons opstilling til frivilligcentrets bestyrelse.

8. Sidste kandidater, som ønsker at stille op til bestyrelsen, kan melde sig

Det skal være muligt at stille op på selve dagen, som det er muligt på en generalforsamling med fysisk fremmøde 

 

--------------KORT PAUSE --------------

 

 9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

Genopstilling: Kirsten Juul Jensen, formand for Høreforeningen Aabenraa-Tønder-Haderslev og næstformand hos Frivilligcenter Aabenraa

Genopstilling: Torben Johnsen, løsgænger og medlem af Frivilligcenter Aabenraas bestyrelse

Genopstilling: Helle Bruhn, områdeleder for Børns Voksenvenner og 1. suppleant i Frivilligcenter Aabenraas bestyrelse

Ny kandidat: Kim Callesen, Centerchef for Headspace i Aabenraa og Haderslev og medlem af Region Syddanmarks udsatteråd.

Indtil og med 28. april kan man lade sig opstille til frivilligcentrets bestyrelse. Af praktiske hensyn – samt pga. muligheden for at udbrede kendskab til sit kandidatur og optimere chancen for at blive valgt ind - henstiller centret til, at man hurtigst muligt tilkendegiver sit ønske om at blive del af centrets bestyrelse – gerne senest 26. april. Alternativt kan man vælge at stille op på mødet under punkt 9. 

10. Valg af to suppleanter for 1 år

11. Indkomne forslag

Der var ved fristens udløb 7. april ingen indkomne forslag

12. Ændringer af Frivilligcenter Aabenraas vedtægter

13. Eventuelt

______________________________

Program for evt. ekstraordinær generalforsamling:

  1. Godkendelse af samme referent, dirigent og stemmetællere
  2. Ændringer af Frivilligcenter Aabenraas vedtægter:  a) Godkendelse af 1. ændring vedr. bestyrelsen §6, stk. 1, b) Godkendelse af 2. ændring vedr. bestyrelsen §6 stk. 1, c) Godkendelse af 1. ændring vedr. ekstraordinære generalforsamlinger § 10
  3. Eventuelt

 

VEL "MØDT" I ZOOM D. 28. APRIL - VI GLÆDER OS TIL AT SE JER. 

Frivilligcentrets vedtægter kan læses HER

 

_______________

 

Hvorfor har vi medtaget et program for ekstraordinær generalforsamling? Læs svaret her:

Det har vi fordi, vi har vedtægtsændringer på dagsorden – og hvis der ikke er tilstrækkeligt fremmøde og hvis forslagene ikke får nok stemmer, jf vores vedtægter, §9, kan vi behandle forslagene på en ekstraordinær generalforsamling. Og tilfælde af, at der ikke møder nok stemmeberettigede op, har vi mulighed for at tage et ekstraordinært program lige efter.

Hvordan kan det lade sig gøre, at vi kan holde en ekstraordinær generalforsamling lige efter det ordinære program? Læs svaret her:

Iflg. gældende vedtægter §10, stk 6, skal der indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger, senest 14 dage efter at bestyrelsen har modtaget en begæring om det og afholdes senest seks uger efter denne dato. Det betyder principielt, at bestyrelsen kan indkalde med dags varsel til en ekstraordinær GF, hvis de vil. Dette har frivilligcentret besluttet, ikke er hensigtsmæssigt på sigt, hvorfor vedtægterne vedr. ekstraordinære generalforsamlinger ønskes ændret. Men da de nuværende vedtægter er som de er, er det stadig muligt for centret, indtil forsamlingen godkender bestyrelsens forslag til ændringer vedr. indkaldelse til ekstraordinære GF'er, at indkalde med så kort varsel som umiddelbart i forlængelse af den ordinære GF, såfremt vedtægtsændringerne ikke går igennem dér. Dette er årsagen til, at man både kan se en ordinær dagsorden og et program for et eventuelt ekstraordinært møde.