Generalforsamling 2021

GENERALFORSAMLING 2021


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling hos:

Frivilligcenter Aabenraa, Nørreport 30 st., 6200 Aabenraa

(OBS: online eller ved fremmøde afhængig af corona-situationen)

Onsdag den 28. april 2021, kl. 19.00.


Foreløbig dagsorden iflg. vedtægter:

1.   Valg af dirigent
2.   Valg af referent og to stemmetællere
3.   Bestyrelsens årsberetning
4.   Fremlæggelse af revideret regnskab
5.   Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår
6.   Fastsættelse af kontingent for alle typer kontingenter
7.   Valg af formand
8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
9.   Valg af to suppleanter for 1 år
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt


Alle foreninger, der har indbetalt kontingent pr. 31.03.2021, er stemmeberettiget med én stemme pr. forening. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Alle medlemmer af medlemsforeningerne er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, medmindre forsamlingsloft sætter begrænsninger. Bemærk § 6, stk. 1 i vedtægterne vedr. valg til bestyrelsen.

Der vil blive serveret kaffe/te, kolde drikkevarer og kage til alle deltagere, såfremt det er muligt at afholde generalforsamlingen med fremmøde i centrets lokaler.

Forslag til dagsorden sendes skriftligt til bestyrelsen på: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 7. april.

Endelig dagsorden offentliggøres senest 14. april på frivilligcentrets hjemmeside.

 

 

  • § 6 BESTYRELSEN

Stk. 1 For at blive valgt til formand for foreningens bestyrelse kræves det, at man er medlem af en medlemsforening, hvis bestyrelse, skriftligt indstiller vedkommende, ved at indsende kandidatur skriftligt til Frivilligcenter Aabenraas administration, senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Der er valg til formandsposten i lige år.

For at blive valgt som bestyrelsesmedlem, kræver det at man er medlem af en medlemsforening, og kan påvise dette skriftligt, ved generalforsamlingens afholdelse. Der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år, samt 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år.

Der kan i bestyrelsen kun sidde én repræsentant fra hver medlemsforening. Det er muligt at opstille sit kandidatur personligt, hvis man har interesse for frivilligt arbejde, men ikke ønsker eller kan repræsentere en medlemsforening. Dette kræver generalforsamlingens godkendelse, og der kan max. vælges én på en sådan måde på en generalforsamling. Generalforsamlingen vælger for en 1-årig periode 2 suppleanter.

Udskriv Email

Bliv medlem

bliv medlem
Fra kun 100 kr.

Lokale-booking

lokalebooking
Gør det nemt her

Nyttige links

nyttiglinks
Links