Skip to main content

Anonyme Alkoholikere Region Syd


Formål:

AA Region Syd er bindeled mellem AnonymeAA Region Syd er bindeled mellem AnonymeAlkoholikere Danmark og AA-grupperne i regionen. AARegion Syd har til formål at hjælpe aktive alkoholikere tilædruelighed gennem AA-fællesskabet og AAs program.Det vigtigste i AA er at hjælpe hinanden til at blive ogholde sig ædru en dag ad gangen.


Målgruppe:

Mennesker fra alle samfundets lag i alleMennesker fra alle samfundets lag i allealdre, der lige har besluttet sig for at blive ædru eller harværet det i mange år.


Tilbud:

Gruppemøder med mødeleder. Du bestemmerGruppemøder med mødeleder. Du bestemmerselv, hvad du vil tale om eller om du bare vil lytte. Dertales på skift og den der taler bliver ikke afbrudt. Der ertavshedspligt ved deltagelse i møderne. Viakontakttelefonen kan du få oplysninger om lokalekontaktpersoner, som også gerne vil følges med dig til etmøde, hvis du har brug for det.

Kontaktoplysninger

Nicolaihuset, Sct. Nicolai Gade 21, kælderen, 6200 Aabenraa

Telefon: 70 10 12 24
Praktisk information
Pris:

Gratis.